Print Manager is een web gebaseerde dienst, waarmee printapparatuur, door Kantoor Partner wordt bewaakt. Deze applicatie is zodanig ontworpen, dat informatie over het printerpark, op afstand gemonitord en beheerd wordt. Hierdoor wordt de tijd die uw organisatie aan printpark beheer besteedt, aanzienlijk verminderd. Dit draagt bij aan het optimaliseren van de outputomgeving.

Verlaag kosten en verhoog productiviteit:

  • Vaststellen welke en hoeveel machines er zijn
  • Analyseren en verlagen van de outputkosten
  • Optimaliseren van printpark op basis van behoefte
  • Reduceren stilstand door proactief onderhoud
  • Automatisch uitlezen tellerstanden
  • Automatisch genereren rapportages voor interne doorbelasting en tracering

Proactieve benadering:

Doordat uw printpark, proactief door ons wordt benaderd, hoeft uzelf geen actie te ondernemen, als een apparaat een storing aangeeft, of om verbruiksmaterialen vraagt. Met deze service van Kantoor Partner, bespaart u kostbare tijd. Zodat uw organisatie zich kan focussen op de core business.